f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างผลิตป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๙ แผ่น 01/07/2564 615/-/64/64 แขวงทางหลวงสุรินทร์
32 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๒ รายการ 01/07/2564 615/-/64/64 แขวงทางหลวงสุรินทร์
33 งานจ้างตรวจเช็คระยะเครื่องยนต์ รถหมายเลข 44-9898-17-8 01/07/2564 615/-/35/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
34 งานจ้างตรวจเช็คระยะเครื่องยนต์ รถหมายเลข 21-6567-15-2 01/07/2564 615/-/34/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
35 งานจ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 23-6122-97-5 01/07/2564 615/-/33/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
36 งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รวม ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 01/07/2564 615/30/100/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
37 งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รวม ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 01/07/2564 615/30/101/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
38 งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รวม ๒ รายการ 01/07/2564 615/30/100/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
39 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน บน ๙๓๓๓ สุรินทร์ จำนวน ๑ งาน 30/06/2564 615/-/64/63 แขวงทางหลวงสุรินทร์
40 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน บษ ๖๑๖๐ ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ งาน 30/06/2564 615/-/64/62 แขวงทางหลวงสุรินทร์
41 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน ๗๐-๙๔๒๘ ขอนแก่น จำนวน ๑ งาน 30/06/2564 615/-/64/61 แขวงทางหลวงสุรินทร์
42 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน กธ ๒๔๙๑ สุรินทร์ จำนวน ๑ งาน 30/06/2564 615/-/64/60 แขวงทางหลวงสุรินทร์
43 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน ๒ ฒห ๓๖๘๑ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน 30/06/2564 615/-/64/59 แขวงทางหลวงสุรินทร์
44 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน กจ ๖๔๕๕ สุรินทร์ จำนวน ๑ งาน 30/06/2564 615/-/64/58 แขวงทางหลวงสุรินทร์
45 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน ๒ ฒศ ๒๑๔๓ กรุงเทพมหานคร 29/06/2564 615/-/64/57 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 991 รายการ