แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างผลิตป้ายคัทเอ้าท์ถวายพระพรชัยมงคล จำนวน 1 แผ่น 02/06/2563 615/-/63/37 แขวงทางหลวงสุรินทร์
32 งานจัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน 1 รายการ 09/06/2563 615/30/63/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
33 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๓๓+๙๐๐ - กม.๓๔+๔๒๐ ปริมาณงาน ๑๔ ต้น 09/06/2563 615/-/63/38 แขวงทางหลวงสุรินทร์
34 งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 ลบ.ม. 05/06/2563 615/60/63/208 แขวงทางหลวงสุรินทร์
35 งานจัดซื้อสติ๊กเกอร์สีดำ ความยาว 50 เมตร จำนวน 1 ม้วน 05/06/2563 615/60/63/207 แขวงทางหลวงสุรินทร์
36 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 3 รายการ 05/06/2563 615/60/63/206 แขวงทางหลวงสุรินทร์
37 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 16 รายการ 05/06/2563 615/60/63/209 แขวงทางหลวงสุรินทร์
38 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,800 ลิตร 05/06/2563 615/35/63/205 แขวงทางหลวงสุรินทร์
39 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 8 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 05/06/2563 615/60/63/203 แขวงทางหลวงสุรินทร์
40 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 9 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 05/06/2563 615/60/63/202 แขวงทางหลวงสุรินทร์
41 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 4 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 05/06/2563 615/60/63/204 แขวงทางหลวงสุรินทร์
42 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 05/06/2563 615/60/63/201 แขวงทางหลวงสุรินทร์
43 งานจัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน 3 รายการ 04/06/2563 615/30/62/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
44 งานจ้างผลิตป้ายคัทเอ้าท์ถวายพระพรชัยมงคล จำนวน 1 แผ่น 02/06/2563 615/-/63/37 แขวงทางหลวงสุรินทร์
45 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม 3 รายการ 02/06/2563 615/45/63/200 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 426 รายการ