แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
466 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๑๑ รายการ 24/12/2562 615/60/63/44 แขวงทางหลวงสุรินทร์
467 งานจ้างเหมาผลิตป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่ ๒๕๖๓ รวม ๘ รายการ 23/12/2562 615/-/63/14 แขวงทางหลวงสุรินทร์
468 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๕ รายการ 23/12/2562 615/60/63/43 แขวงทางหลวงสุรินทร์
469 จ้างตรวจเช็คตามระยะรถหมายเลข 21-6567-15-2 20/12/2562 615/-/4/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
470 จ้างตรวจเช็คตามระยะรถหมายเลข 44-9674-16-9 17/12/2562 615/-/3/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
471 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 17/12/2562 615/45/63/42 แขวงทางหลวงสุรินทร์
472 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ 17/12/2562 615/45/63/41 แขวงทางหลวงสุรินทร์
473 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ 17/12/2562 615/60/63/40 แขวงทางหลวงสุรินทร์
474 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 รายการ 17/12/2562 615/60/63/39 แขวงทางหลวงสุรินทร์
475 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 17/12/2562 615/35/63/38 แขวงทางหลวงสุรินทร์
476 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) จำนวน 1,500 ถุง 17/12/2562 615/60/63/37 แขวงทางหลวงสุรินทร์
477 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีจราจร) รวม ๓ รายการ 13/12/2562 615/60/63/36 แขวงทางหลวงสุรินทร์
478 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/12/2562 615/60/63/35 แขวงทางหลวงสุรินทร์
479 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-2h จำนวน 90 ถัง 12/12/2562 615/60/63/34 แขวงทางหลวงสุรินทร์
480 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc. จำนวน 20 ลบ.ม. 12/12/2562 615/60/63/33 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 466 ถึง 480 จาก 547 รายการ