แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
481 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 12/12/2562 615/35/11/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
482 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 2 รายการ 11/12/2562 615/60/63/32 แขวงทางหลวงสุรินทร์
483 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 615/40/63/29 แขวงทางหลวงสุรินทร์
484 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 37 รายการ 11/12/2562 615/40/63/31 แขวงทางหลวงสุรินทร์
485 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 27 รายการ 11/12/2562 615/60/63/30 แขวงทางหลวงสุรินทร์
486 งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่าตูม แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑๕๘,๒๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 615/-/63/13 แขวงทางหลวงสุรินทร์
487 งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงศีขรภูมิ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๒๕๘,๐๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 615/-/63/12 แขวงทางหลวงสุรินทร์
488 ซื้อไส้กรอง จำนวน ๒ รายการ 03/12/2562 615/30/8/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
489 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 v 85 AH 03/12/2562 615/30/7/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
490 ซื้อ PUMP ASSY INJECTION PUMP FUEL FEED 03/12/2562 615/30/9/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
491 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน ๓ รายการ 03/12/2562 615/30/10/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
492 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ 03/12/2562 615/40/1/63 แขวงทางหลวงสุรินทร์
493 ซื้อหัวเฟืองเกียร์ตัดหญ้า ๙ ฟัน 29/11/2562 615/30/6/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
494 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน ๓ รายการ 29/11/2562 615/30/5/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
495 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรบำรุงทาง จำนวน ๒ รายการ 29/11/2562 615/30/4/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 481 ถึง 495 จาก 547 รายการ