f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒ รายการ 25/06/2564 615/60/64/155 แขวงทางหลวงสุรินทร์
62 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS - ๒h มอก.๓๗๑-๒๕๓๐ 24/06/2564 615/60/64/154 แขวงทางหลวงสุรินทร์
63 งานจ้างเหมาดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์หมายเลข 4120-001-05697-56 จำนวน 1 งาน 10/06/2564 615/-/64/43 แขวงทางหลวงสุรินทร์
64 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) รวม ๒ รายการ 10/06/2564 615/40/64/153 แขวงทางหลวงสุรินทร์
65 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๕ รายการ 10/06/2564 615/40/64/152 แขวงทางหลวงสุรินทร์
66 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 07/06/2564 615/35/64/151 แขวงทางหลวงสุรินทร์
67 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๓ รายการ 31/05/2564 615/40/64/150 แขวงทางหลวงสุรินทร์
68 งานจัดซื้อยาง 28/05/2564 615/30/99/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
69 งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 4 รายการ 28/05/2564 615/50/64/149 แขวงทางหลวงสุรินทร์
70 งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม ๕ รายการ 28/05/2564 615/50/64/148 แขวงทางหลวงสุรินทร์
71 จ้างเหมาดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ รวม ๔ รายการ 28/05/2564 615/-/64/42 แขวงทางหลวงสุรินทร์
72 งานจัดจ้างซ่อมเครื่องยนต์ 27/05/2564 615/-/32/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
73 งานจัดซื้อไส้กรอง 27/05/2564 615/30/98/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
74 งานจัดซื้อแบตเตอรี่ 27/05/2564 615/30/97/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
75 งานจ้างเหมาผลิตป้ายคัทเอ้าท์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน 1 แผ่น 28/05/2564 615/-/64/41 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 991 รายการ