แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาถ่ายสำเนาเอกสารและเข้าเล่มสัญญาจ้าง เลขที่ สร.๑/๒๕๖๓ - สร.๔๓/๒๕๖๓ รวม ๔๓ สัญญา 18/05/2563 615/-/63/32 แขวงทางหลวงสุรินทร์
77 งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-001-08899-57 จำนวน 1 งาน 13/05/2563 615/-/63/31 แขวงทางหลวงสุรินทร์
78 งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-001-12160-60 จำนวน 1 งาน 13/05/2563 615/-/63/30 แขวงทางหลวงสุรินทร์
79 งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-001-00388-60R จำนวน 1 งาน 13/05/2563 615/-/63/29 แขวงทางหลวงสุรินทร์
80 งานจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 44-9674-16-9 07/05/2563 615/-/22/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
81 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 44-9674-16-9 07/05/2563 615/-/22/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
82 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม 10 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 07/05/2563 615/45/63/186 แขวงทางหลวงสุรินทร์
83 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 16 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 07/05/2563 615/60/63/185 แขวงทางหลวงสุรินทร์
84 งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 07/05/2563 615/60/63/187 แขวงทางหลวงสุรินทร์
85 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) จำนวน 3 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 07/05/2563 615/60/63/184 แขวงทางหลวงสุรินทร์
86 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 07/05/2563 615/60/63/183 แขวงทางหลวงสุรินทร์
87 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) จำนวน 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 07/05/2563 615/60/63/182 แขวงทางหลวงสุรินทร์
88 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 07/05/2563 615/60/63/181 แขวงทางหลวงสุรินทร์
89 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) จำนวน 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 07/05/2563 615/60/63/180 แขวงทางหลวงสุรินทร์
90 งานจัดจ้างหุ้มเบาะรถหมายเลข 46-6662-08-0 07/05/2563 615/-/21/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 426 รายการ