f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจัดซื้อยางนอก - ใน พร้อมยางรองคอขนาด 750-16 21/05/2564 615/30/96/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
77 งานจัดซื้อยางเรเดียร ขนาด 215/70 R15 21/05/2564 615/30/95/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
78 งานจัดซื้อสายส่งน้ำ 21/05/2564 615/30/94/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
79 งานจัดซื้อแบตเตอรี่ 20/05/2564 615/30/93/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
80 งานจัดซื้อเพลาเกียร์ฝาก 20/05/2564 615/30/92/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
81 งานจัดซื้อยางเรเดียร 20/05/2564 615/30/91/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
82 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร 19/05/2564 615/35/64/147 แขวงทางหลวงสุรินทร์
83 งานจัดซื้อคาร์บูเรเตอร์ 18/05/2564 615/30/90/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
84 งานจัดซื้อไส้กรอง 18/05/2564 615/30/89/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
85 งานจัดซื้อไส้กรอง 18/05/2564 615/30/88/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
86 งานจัดซื้อแบตเตอรี่ 18/05/2564 615/30/87/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
87 งานจัดซื้อหลอดไฟหน้า 18/05/2564 615/30/86/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
88 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 17/05/2564 615/35/64/146 แขวงทางหลวงสุรินทร์
89 งานจัดซื้อหัวเฟืองเกียร์ 13/05/2564 615/30/85/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
90 งานจัดซื้อชุดมือเร่งพร้อมสวิทย์ 13/05/2564 615/30/84/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 991 รายการ