แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ระหว่าง กม.๕+๘๐๐ - กม.๘+๖๐๐ ปริมาณงาน ๒๕,๒๐๐ ตร.ม. 17/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.29/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
17 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.๒๑๐+๑๐๐ - กม.๒๑๑+๒๒๐ ปริมาณงาน ๑๙,๒๐๒ ตร.ม. 17/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.31/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
18 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๓๐+๗๖๗ - กม.๓๒+๒๘๐ ปริมาณงาน ๓๒,๓๙๕ ตร.ม. 17/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.32/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
19 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุมที่ ๐๒๐๐ ตอน ท่าด่าน - สำโรงทาบ ระหว่าง กม.๔๗+๙๐๐ - กม.๔๘+๔๖๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๗ ต้น 16/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.4/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
20 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.๓๗+๓๐๐ - กม.๓๗+๗๙๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๕ ต้น 16/03/2563 สัญญาเลขที่่ สร.5/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
21 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ CS ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๑๒+๙๕๐ - กม.๑๓+๙๕๐,กม.๑๖+๗๐๐ - กม.๑๗+๗๐๐,กม.๑๘+๘๕๐ - กม.๑๙+๘๕๐ และ กม.๒๓+๐๗๕ - กม.๒๔+๐๗๕ ผลผลิต ๔ แห่ง 16/03/2563 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
22 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุรินทร์ บ้านพักระดับ ๓-๔ (หัวหน้างานปรับซ่อม) ตามแบบงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของแขวงทางหลวงสุรินทร์ สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.3/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
23 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกเข้าช่องจอม - ปวงตึก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖+๕๕๐ - กม.๑๑+๓๕๐ ปริมาณงาน ๔๓,๕๑๕ ตร.ม. 12/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.36/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
24 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ระหว่าง กม.๔+๖๗๐ - กม.๗+๔๗๐ ปริมาณงาน ๕๘,๔๕๖ ตร.ม. 12/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.37/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
25 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๙๖+๒๘๐ - กม.๑๙๘+๕๘๐ ปริมาณงาน ๕๙,๒๓๘ ตร.ม. 12/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.24/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
26 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง(ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๓๔+๕๐๐ - กม.๓๕+๑๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.16/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
27 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๕ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน บักดอก - พนมดิน ระหว่าง กม.๒๖+๓๐๐ - กม.๒๘+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑๙,๓๕๐ ตร.ม. 11/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.15/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
28 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๖+๔๖๕ - กม.๘+๖๘๕ ปริมาณงาน ๑๙,๙๘๐ ตร.ม. 19/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.34/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
29 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกเข้าช่องจอม - ปวงตึก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๘๔๑ - กม.๒+๒๑๐ ปริมาณงาน ๑๘,๙๙๐ ตร.ม. 19/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.33/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
30 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๓+๙๐๐ - กม.๓๖+๒๖๐ ปริมาณงาน ๒๑,๒๔๐ ตร.ม. 09/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.22/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 55 รายการ