แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล รวม 9,000 ลิตร 05/05/2563 615/35/63/179 แขวงทางหลวงสุรินทร์
92 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม ๓ รายการ 05/05/2563 615/45/63/178 แขวงทางหลวงสุรินทร์
93 งานจ้างเหมาทำการตรวจเช็คและซ่อมประตูอาคารสวัสดิการแขวงทางหลวงสุรินทร์ จำนวน 2 รายการ 05/05/2563 615/-/63/28 แขวงทางหลวงสุรินทร์
94 งานจ้างเหมาทำการตรวจเช็ค, ซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 24 เครื่อง รวม 3 รายการ 05/05/2563 615/-/63/27 แขวงทางหลวงสุรินทร์
95 งานจ้างเหมาผลิตตรายาง จำนวน 9 รายการ 05/05/2563 615/-/63/26 แขวงทางหลวงสุรินทร์
96 งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 7440-001-08905-57 05/05/2563 615/-/63/25 แขวงทางหลวงสุรินทร์
97 งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอรื ครุภัณฑื 7440-001-10348-59 05/05/2563 615/-/63/24 แขวงทางหลวงสุรินทร์
98 งานจัดซื้อไส้กรอง จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 30/04/2563 615/30/51/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
99 แบตเตอรี่ขนาด 12 V 85 Ah 30/04/2563 615/30/52/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
100 งานจ้างตรวจเช็คระยะรถหมายเลข 44-9898-17-8 29/04/2563 615/-/20/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
101 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ชนิดเป้าสะท้อนแสงสีเหลืองหน้าเดียว ขนาด 15x15 ซม. ปริมาณงาน 1,532 อัน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ 29/04/2563 615/-/63/23 แขวงทางหลวงสุรินทร์
102 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.204+800 - กม.206+820 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 สัญญาเลขที่ สร.21/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
103 งานจัดซื้อหลอดไฟหรี่ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/04/2563 615/30/49/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
104 งานจัดซื้อมอเตอร์สตาร์ท 24 โวลท์ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/04/2563 615/30/48/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
105 งานจัดซื้อยางนอก-ใน-พร้อมยางรองคอ ขนาด 750-16 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/04/2563 615/30/50/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 424 รายการ