แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 02/03/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุรินทร์ บ้านพักระดับ ๓-๔ (หัวหน้างานปรับซ่อม) ตามแบบงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของแขวงทางหลวงสุรินทร์ สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 28/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๗๓+๘๕๖ - กม.๑๗๔+๔๐๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 28/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน สำโรงทาบ - ม่วงหมาก ระหว่าง กม.๒๖+๑๗๕ - กม.๒๗+๐๔๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 28/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ระหว่าง กม.๑๔๑+๐๐๐ - กม.๑๔๑+๕๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 27/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ระหว่าง กม.๒๖+๖๕๐ - กม.๒๘+๕๕๐ ปริมาณงาน ๓๐,๒๒๕ ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 27/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกเข้าช่องจอม - ปวงตึก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๘๔๑ - กม.๒+๒๑๐ ปริมาณงาน ๑๘,๙๙๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 27/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ระหว่าง กม.๕+๘๐๐ - กม.๘+๖๐๐ ปริมาณงาน ๒๕,๒๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 27/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ระหว่าง กม.๒๖+๖๕๐ - กม.๒๘+๕๕๐ ปริมาณงาน ๓๐,๒๒๕ ตร.ม. ยกเลิกแผน
19 27/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกเข้าช่องจอม - ปวงตึก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๘๔๑ - กม.๒+๒๑๐ ปริมาณงาน ๑๘,๙๙๐ ตร.ม. ยกเลิกแผน
20 27/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ระหว่าง กม.๕+๘๐๐ - กม.๘+๖๐๐ ปริมาณงาน ๒๕,๒๐๐ ตร.ม. ยกเลิกแผน
แสดง 11 ถึง 20 จาก 62 รายการ