แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 26/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ รือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง สถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๖ กองกำกับการตำรวจทางหลวง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ เลขที่ ม.๐๙/๕๒ กองพลาธิการและสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกเข้าช่องจอม - ปวงตึก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๘๔๑ - กม.๒+๒๑๐ ปริมาณงาน ๑๘,๙๙๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๓๐+๗๖๗ - กม.๓๒+๒๘๐ ปริมาณงาน ๓๒,๓๙๕ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๖+๔๖๕ - กม.๘+๖๘๕ ปริมาณงาน ๑๙,๙๘๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ระหว่าง กม.๒๖+๖๕๐ - กม.๒๘+๕๕๐ ปริมาณงาน ๓๐,๒๒๕ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.๒๑๐+๑๐๐ - กม.๒๑๑+๒๒๐ ปริมาณงาน ๑๙,๒๐๒ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๕ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน บักดอก - พนมดิน ระหว่าง กม.๒๖+๓๐๐ - กม.๒๘+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑๙,๓๕๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๓+๙๐๐ - กม.๓๖+๒๖๐ ปริมาณงาน ๒๑,๒๔๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ระหว่าง กม.๕+๘๐๐ - กม.๘+๖๐๐ ปริมาณงาน ๒๕,๒๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานฟื้นฟูทางหลวง(ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๓๔+๕๐๐ - กม.๓๕+๑๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 62 รายการ