แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๕ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน บักดอก - พนมดิน ระหว่าง กม.๕+๙๘๕ - กม.๖+๓๓๕ และ กม.๘+๑๐๐ - กม.๘+๘๔๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 24/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ระหว่าง กม.๔+๖๗๐ - กม.๗+๔๗๐ ปริมาณงาน ๕๘,๔๕๖ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 24/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๙๖+๒๘๐ - กม.๑๙๘+๕๘๐ ปริมาณงาน ๕๙,๒๓๘ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 24/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกเข้าช่องจอม - ปวงตึก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖+๕๕๐ - กม.๑๑+๓๕๐ ปริมาณงาน ๔๓,๕๑๕ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 24/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน สังขะ - บ้านด่าน ระหว่าง กม.๑๕+๘๒๐ - กม.๑๗+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑๒,๖๕๕ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 21/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.๒๔+๑๑๐ - กม.๒๕+๘๒๐ ปริมาณงาน ๓๖,๙๘๘ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 21/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.๘๑+๔๐๐- กม.๘๓+๐๓๕ และ กม.๙๐+๕๐๐ - กม.๙๐+๙๐๐ ปริมาณงาน ๔๒,๐๔๓ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 17/02/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ CS ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐๐+๖๐๐ - กม.๒๐๑+๐๙๐ , กม.๒๐๗+๗๐๐ - กม.๒๐๘+๑๙๐ , กม.๒๑๘+๙๐๐ - กม.๒๑๙+๓๙๐ และ กม.๒๒๑+๑๒๕ - กม.๒๒๑+๖๑๕ ผลผลิต ๔ แห่ง ปริมาณงาน ๖๔ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 04/09/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการบูรฯะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ CS ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๗๖+๒๒๕ - กม.๑๗๖+๖๑๐ ปริมาณงาน ๐.๓๘๕ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 03/09/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๙+๖๐๐ - กม.๒๑๐+๐๐๐ ปริมาณงาน ๐.๔๐๐ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 62 รายการ