แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 03/01/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคพัฒนาทางหลวงหมายเลข 2077 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน สังขะ - บัวเชด ระหว่าง กม.65+025 - กม.65+735 ปริมาณงาน 1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 04/12/2561 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.83+035 - กม.83+680 ปริมาณงาน 14,280 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 04/12/2561 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.83+035 - กม.83+680 ปริมาณงาน 14,280 ตร.ม. ยกเลิกแผน
54 04/12/2561 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.83+035 - กม.83+680 ปริมาณงาน 0.645 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 21/11/2561 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน สังขะ - บ้านด่าน ระหว่าง กม.14+940 - 17+682 ปริมาณงาน 25,081 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 21/11/2561 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.178+865 - กม.179+545 ปริมาณงาน 0.680 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 21/11/2561 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2079 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ห้วยจริง - ศีขรภูมิ ระหว่าง กม.34+225 - กม.36+175 ปริมาณงาน 17,600 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 21/11/2561 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.83+035 - กม.83+680 ปริมาณงาน 0.645 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 21/11/2561 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุมที่ 0301 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.175+520 - กม.176+225 ปริมาณงาน 0.705 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 21/11/2561 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.178+865 - กม.179+545 ปริมาณงาน 0.680 กม. ยกเลิกแผน
แสดง 51 ถึง 60 จาก 62 รายการ