title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการตรวจเช็คควันดำแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5
ลงวันที่ 06/03/2563

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ส่วนเครื่องกล ร่วมกับ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 และแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ได้จัดโครงการตรวจเช็คควันดำรถราชการกรมทางหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีเจ้าหน้าขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการตรวจควันดำในครั้งนี้ ณ โรงงานส่วนเครื่องกล สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)


'