f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 12/03/2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)
2 11/03/2562 ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
3 11/03/2562 เข้าร่วมบริจาคโลหิต
4 07/03/2562 ดับไฟข้างทางเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5
5 05/03/2562 กำหนดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
6 15/02/2562 ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
7 11/02/2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ธ.จ.อบ.) เดินทางมาปฏิบัติการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562
8 03/02/2562 ลดมลภาวะฝุ่น
9 26/12/2561 ????ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี ????
10 24/12/2561 สัมมนาผู้บริหารกรมทางหลวงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
11 23/12/2561 big cleaning week
12 22/12/2561 big cleaning week
13 21/12/2561 Big cleaning week
14 21/12/2561 กีฬากรมทางหลวง 2018
15 21/12/2561 ร่วมพิธีเปิดและงานมหกรรมความรู้และนวัตกรรมงานทาง 4.0 (KM 4.0)