f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด ไวรัส COVID-19
ลงวันที่ 21/03/2563

วันที่ 21 มีนาคม 2563
นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1ประสาน เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอความร่วมมือ เข้าดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงานและบริเวณโดยรอบแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง  ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


'