f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ
ลงวันที่ 01/11/2561

1 พฤศจิกายน 2561
กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1 ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ” โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี), แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 และแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1


'