f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ลงวันที่ 07/11/2561

ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561


'