f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ลงวันที่ 05/12/2561

ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา 
#กรมทางหลวง 
#สายด่วนทางหลวง 1586
ประจำวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561


'