f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
เตรียมความพร้อม เส้นทางปั่น
ลงวันที่ 05/12/2561

โครงการ กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 โดยหมวดทางหลวงหนองไฮ ดำเนินการงานตัดหญ้าและทำความความสะอาด ในทางหลวงหมายเลข 231 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.2+200 - กม.4+500

 

 

'