f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
ลงวันที่ 05/12/2561

5 ธันวาคม 2561
นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะเพื่อประชาชน “โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา” บริเวณแยกวนารมย์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จัดขึ้นโดยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 โดยมี พล.ต.ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานในพิธี


'