f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
วันชาติไทย - วันพ่อแห่งชาติ
ลงวันที่ 05/12/2561

5 ธันวาคม 2561
นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 มอบหมายให้นายสมโภช แนวจำปา รองผู้อำนวยการฯฝ่ายวิศวกรรม และนางนวลฤดี ลาภเดโช รองผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหาร นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


'