f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการดำเนินชีวิตและการปฎิบัติงาน
ลงวันที่ 09/03/2566
วันที่ 9 มีนาคม 2566
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
โดย นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการดำเนินชีวิตและการปฎิบัติงาน

'