f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ธ.จ.อบ.) เดินทางมาปฏิบัติการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562
ลงวันที่ 11/02/2562

11 กุมภาพันธ์ 2562
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ธ.จ.อบ.) นำโดย นายสุเทพ ปาสิกเทพย์ ประธานฯ และคณะ เดินทางมาปฏิบัติการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 โดย นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 มอบให้ รองผู้อำนวยการแขวงฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ


'