f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.7+394 - กม.9+500 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 18,954 ตร.ม. 06/11/2563 คค 06050/ม.2/e-09/2564 ลว.12 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
32 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ระหว่าง กม.20+404 - กม.22+324 ปริมาณงาน 17,280 ตร.ม. 06/11/2563 คค 06050/ม.2/e-08/2564 ลว.12 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
33 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 1 ระหว่าง กม.17+527 - กม.18+500 ปริมาณงาน 20,433 ตร.ม. 06/11/2563 คค 06050/ม.2/e-07/2564 ลว.12 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
34 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.16+875 - กม.17+729 ปริมาณงาน 17,592.400 ตร.ม. 06/11/2563 คค 06050/ม.2/e-06/2564 ลว.12 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
35 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.33+835 - กม.35+300 ปริมาณงาน 17,767.500 ตร.ม. 06/11/2563 คค 06050/ม.2/e-05/2564 ลว.12 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
36 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.245+440 - กม.247+490 LT. ปริมาณงาน 21,300 ตร.ม. 06/11/2563 คค 06050/ม.2/e-04/2564 ลว.12 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
37 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหวา่ง กม.245+440 - กม.247+490 LT. ปริมาณงาน 21,300 ตร.ม. 06/11/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
38 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 เลขที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2563 คค 06050/ม.2/e-03/2564 ลว.9 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
39 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่างานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและส่ิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 เลขที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2563 คค 06050/ม.2/e-02/2564 ลว.9 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
40 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 เลขที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2563 คค 06050/ม.2/e-01/2564 ลว.9 พ.ย.63 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
41 จ้างเหมาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.314+300 -กม.315+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 คค 06050/ม.2/e-44/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
42 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ปริมาณงาน 2 หลัง 09/04/2563 คค 06050/ม.2/e-51/2563 (ครั้งที่ 2) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
43 จ้างเหมางานก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.จ.อุบลราชธานี ประจำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงพิบูลมังสาหาร, ประจำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงเขื่องใน, ประจำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกันทรลักษ์ ปริมาณงาน 3 แห่ง 16/04/2563 คค 06050/ม.2/e-57/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
44 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.10+200 - กม.16+080 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 คค 06050/ม.2/e-56/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
45 จ้างเหมางานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้ - หนองขอน ระหว่าง กม.12+450 - กม.13+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 คค 06050/ม.2/e-54/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 122 รายการ