f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000 (เป็นช่วงๆ), กม.10+000 - กม.16+300 (เป็นช่วงๆ) และ กม.31+550 -กม.46+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 คค 06050/ม.2/e-53/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
47 จ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้ - หนองขอน ระหว่าง กม.12+450 - กม.13+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
48 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 2 ระหว่าง กม.44+000 -กม.44+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 คค 06050/ม.2/e-50/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
49 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 1 ระหว่าง กม.43+400 -กม.43+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 คค 06050/ม.2/e-49/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
50 จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 เลขที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 คค 06050/ม.2/e-48/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
51 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงห้วยพับ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ที่ กม.18+635 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 08/04/2563 คค 06050/ม.2/e-45/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
52 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน 2 หลัง 08/04/2563 คค 06050/ม.2/e-47/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
53 งานก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงวนารมย์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ที่ กม.569+785 (RT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 08/04/2563 คค 06050/ม.2/e-46/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
54 จ้างเหมางานกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านบ่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่างกม.314+300 - กม.315+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 คค 06050/ม.2/e-55/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
55 งานก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุน การพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทาหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัอุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 คค 06050/ม.2/e-44/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
56 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ที่ กม.564+600 และทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ที่ กม.574+950 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 คค 06050/ม.2/e-43/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
57 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.10+200 - กม.16+080 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
58 จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.273+000- กม.276+040 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06050/ม.2/e-41/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
59 จ้างเหมาทำการติดตั้งงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 312 ตอน ลืออำนาจ -หนองยอ ที่ กม.550+339,551+313, ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ที่ กม.563+575, ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.10+485 และทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.36+032 ปริมาณงาน 4 แห่ง 07/04/2563 คค 06050/ม.2/e-40/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
60 จ้างเหมาทำการติดตั้งงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 6 ที่ กม.43+312 (LT.),43+750 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06050/ม.2/e-39/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 122 รายการ