f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 4 ระหว่าง กม.7+000 - กม.45+948 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 คค 06050/ม.2/e-28/2564 ลว.25 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
17 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 1 ระหว่าง กม.1+891 - กม.14+225 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 คค 06050/ม.2/e-27/2564 ลว.25 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
18 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ตอน 2 ระหว่าง กม.234+810 - กม.241+400 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 คค 06050/ม.2/e-26/2564 ลว.25 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
19 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ตอน 1 ระหว่าง กม.221+600 - กม.227+450 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 คค 06050/ม.2/e-25/2564 ลว.25 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
20 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเดชอุดม (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ที่ กม.365+829 - กม.366+009 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 16/11/2563 คค 06050/ม.2/e-20/2564 ลว.24 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
21 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.39+600 - กม.40+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2563 คค 06050/ม.2/e-18/2564 ลว.16 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
22 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 2 ระหว่าง กม.328+450 - กม.329+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2563 คค 06050/ม.2/e-17/2564 ลว.16 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
23 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 1 ระหว่าง กม.313+384 - กม.314+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2563 คค 06050/ม.2/e-16/2564 ลว.16 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
24 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทล.23 ตอน เขื่องใน-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.265+736-กม.266+312 (เป็นช่วงๆ ) และทล.2415 ตอน หนองบ่่อ-หนองยอ ระหว่าง กม.0+040-กม.3+200 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 2 แห่ง (ปริมาณงาน 114 ต้น) 10/11/2563 คค 06050/ม.2/e-19/2564 ลว.16 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
25 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.570+855 - กม.572+000 ปริมาณงาน 22,550 ตร.ม. 10/11/2563 คค 06050/ม.2/e-15/2564 ลว.16 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
26 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.248+500 - กม.249+135 (LT.) และ กม.253+100 - กม.254+600 (RT.) ปริมาณงาน 23,246 ตร.ม. 10/11/2563 คค 06050/ม.2/e-14/2564 ลว.16 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
27 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าวารี - ท่าศาลา ระหว่าง กม.6+000 - กม.9+900 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 21,360 ตร.ม. 10/11/2563 คค 06050/ม.2/e-13/2564 ลว.16 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
28 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.575+760 - กม.577+500 ปริมาณงาน 33,835 ตร.ม. 06/11/2563 คค 06050/ม.2/e-11/2564 ลว.12 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
29 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงและซ่อมแซมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ตอน 2 ระหวา่ง กม.13+991 - กม.16+100 ปริมาณงาน 8,436 ตร.ม. 06/11/2563 คค 06050/ม.2/e-12/2564 ลว.12 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
30 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.6+600 - กม.8+100 ปริมาณงาน 32,200 ตร.ม. 06/11/2563 คค 06050/ม.2/e-10/2564 ลว.12 พ.ย. 2564 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 76 รายการ