f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ -หนองยอ ระหว่าง กม.9+300 - กม.14+090 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 29,360 ตร.ม. 09/04/2563 อบ.23/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
47 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.10+155 - กม.12+400 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 24,723 ตร.ม. 09/04/2563 อบ.21/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
48 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.548+300 - กม.549+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 อบ.30/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
49 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2563 631/63/0070 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2563 631/63/0066 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2563 631/63/0067 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2563 631/63/0064 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2563 631/63/0063 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
54 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2563 631/63/0061 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2563 631/40/63/0059 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 631/63/0056 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 631/63/0055 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 631/63/0054 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
59 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 631/63/0053 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2563 631/60/0051 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 84 รายการ