f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.572+846 - กม.574+154 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) 19/10/2561 อบ.12/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
32 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ - หนองยอ ตอน 2 ระหว่าง กม.12+594 - กม.14+070 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) 19/10/2561 อบ.11/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
33 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ บนทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 3 ระหว่าง กม.14+225 - กม.15+377 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) 19/10/2561 อบ.10/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
34 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.23+245 - กม.24+000 ปริมาณงาน 15,855 ตร.ม. 17/10/2561 อบ.4/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
35 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.8+100 - กม.16+843 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 22,302 ตร.ม. 17/10/2561 อบ.6/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
36 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.17+900 - กม.20+400 ปริมาณงาน 22,500 ตร.ม. 17/10/2561 อบ.7/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
37 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.10+295-กม.10+695 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/10/2561 อบ.3/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
38 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0602 ตอน หนองยอ-อุบลราชธานี ระหว่าง กม..569+735 - กม.569+835 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง พร้อมงานดูแลรักษา 1 ปี 19/10/2561 อบ.15/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
39 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal Type "III") ทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้-หนองขอน ระหว่าง กม.0+000-กม.7+000 และทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ-หนองยอ-หนองช้างใหญ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.9+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 90,900 ตร.ม. 19/10/2561 อบ.9/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 31 ถึง 39 จาก 39 รายการ