f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ที่ กม.550+339,551+313,ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ-อุบลราชธานี ที่ กม.563+575,ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่กม.10+485 ปริมาณงาน 4 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ที่ กม.550+339,551+313,ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ-อุบลราชธานี ที่ กม.563+575,ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่กม.10+485 ปริมาณงาน 4 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตัั้งงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000 (เป็นช่วงๆ), กม.10+000 - กม.16+300 (เป็นช่วงๆ) และ กม.31+550 - กม.46+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 6 ที่ กม.43+312 (LT.),43+750 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 งานก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ตอน 3 ระหว่าง กม.547+132 - กม.548+904 ปริมาณงาน 1 แห่ง(ปริมาณงาน33ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.273+000 - กม.276+040 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.10+200 - กม.16+080 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 2 ระหว่าง กม.327+800 -กม.328+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่างกม.10+155 - กม.12+400 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 24,723 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ - หนองยอ ระหว่าง กม.9+300 - กม.14+070 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 29,360 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 43 รายการ