f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 29/10/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 2 ระหว่าง กม.328+450 - กม.329+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 29/10/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.39+600 - กม.40+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 28/10/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 1 ระหว่าง กม.313+384 - กม.314+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 26/10/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.245+440 - กม.247+490 LT. ปริมาณงาน 21,300 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 22/10/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 1 ระหว่าง กม.17+527 - กม.18+500 ปริมาณงาน 20,433 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 22/10/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าวารี - ท่าศาลา ระหว่าง กม.6+000 - กม.9+900 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 21,360 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 22/10/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.570+855 - กม.572+000 ปริมาณงาน 22,550 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 22/10/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.248+500 - กม.249+135 (LT.) และ กม.253+100 - กม.254+600 (RT.) ปริมาณงาน 23,246 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 22/10/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงและซ่อมแซมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.13+991 - กม.16+100 ปริมาณงาน 8,436 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 22/10/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.575+760 - กม.577+500 ปริมาณงาน 33,835 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 85 รายการ