f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2432 ตอน ทางเข้าเขื่องใน ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+500 ปริมาณงาน 28,500 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 2 ระหว่าง กม.44+000 -กม.44+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 1 ระหว่าง กม.43+400 - กม.43+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 04/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.14+675 - กม.17+900 ปริมาณงาน 29,025 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 03/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0602 ตอน หนองยอ- อุบลราชธานี ระหว่าง กม.569+935 - กม.569+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 26/02/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.548+300 - กม.549+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 21/02/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 27/11/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอน บ้านโคก - ธาตุกลาง ระหว่าง กม.16+000 - กม.16+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 11/03/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 4 ระหว่าง กม.10+000 - กม.15+740 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 145.14 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 01/02/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,169 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 43 รายการ