f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
166 16/11/2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คงงาน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ช่างโยธา และพนักงานรักษาความปลอดภัย
167 29/10/2561 กิจกรรมจิตอาสา
168 29/10/2561 โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ