f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 26/11/2562 632/63/045 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอนพิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.62+470 - กม.64- 270 29/08/2562 คค 06051/พ.1/e/34/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
48 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 09/08/2562 632/62/ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
49 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 09/07/2562 632/62/017 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 08/07/2562 632/62/284 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 08/07/2562 632/62/283 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
52 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) 28/05/2562 632/62/014 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ 10/04/2562 632/62/211 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
54 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน ควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.๔๐๕+๒๗๕-กม.๔๐๗+๕๔๓ (เป็นช่วงๆ) 10/04/2562 632/62/210 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
55 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 03/04/2562 632/62/012 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 18/03/2562 632/62/188 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0102 ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.32+200-กม.36+350 (เป็นช่วงๆ) 13/03/2562 คค 06051/พ.1/e/33/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
58 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.12+810-กม.14+300 13/03/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
59 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร 06/03/2562 632/62/011 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
60 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 08/02/2562 632/62/009 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 83 รายการ