f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 25/05/2563 632/63/189 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านพร้อมกรุบังม่าน จำนวน ๒ รายการ 25/05/2563 632/63/188 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด และหลักนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๓๙+๑๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๓ ต้น 25/05/2563 632/63/195 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนพร้อมเสา ขนาด ๓ นิ้วx๓ นิ้ว ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอน เดชอุดม-โนนเรียง ที่ กม.๒๑+๒๑๕ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 25/05/2563 632/63/194 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 25/05/2563 632/63/193 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 25/05/2563 632/63/192 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 ซื้อชุดโซฟา ๔ ที่นั่ง หุ้มหนัง จำนวน ๑ ชุด 25/05/2563 632/63/191 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 25/05/2563 632/63/190 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ 21/05/2563 632/63/183 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 21/05/2563 632/63/182 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 21/05/2563 632/63/184 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 จ้างเหมาทำการขยายเขตระบบจำหน่ายพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในบริเวณแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/05/2563 632/63/187 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบ ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ปริมาณงานทั้งสิ้น ๒๔๒,๒๗๐ ตร.ม. 19/05/2563 632/63/181 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 19/05/2563 632/63/179 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗ รายการ 19/05/2563 632/63/180 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 482 รายการ