f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก.( มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๑๕๐ ถุง 06/05/2564 632/64/182 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จำนวน ๕ เครื่อง 29/04/2564 632/64/176 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ 29/04/2564 632/64/175 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 28/04/2564 632/64/173 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๐ รายการ 28/04/2564 632/64/170 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 28/04/2564 632/64/171 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 ซื้อสีโพลิเมอร์สีขาว ขนาดจุ ๑๘.๗๘๕ ลิตร จำนวน ๖ แกลลอน 28/04/2564 632/64/172 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 27/04/2564 632/64/008 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 26/04/2564 632/64/169 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 21/04/2564 632/64/167 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 จ้างเหมาทำการปรับซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๘๑๘๓-๕๙ จำนวน ๓ รายการ 21/04/2564 632/64/166 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 21/04/2564 632/64/165 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 ซื้อหมึกพิมพ์ HP Laserjet ๘๓ A. (TGL๓๐-R๑-๐๓-๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) หมายเลข ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๙๗๕๘-๕๙) จำนวน ๒ กล่อง 21/04/2564 632/64/164 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 ซื้อแอสฟัลต์ (Hot Mix) (ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒) จำนวน ๔๐.๑๘ ตัน 19/04/2564 632/64/163 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 19/04/2564 632/64/161 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 745 รายการ