f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ระหว่าง กม.๔๑+๔๐๐-กม.๑๐๕+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๓๑๘,๙๔๘.๐๐ ตร.ม. 01/06/2563 632/63/202 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
32 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.๐+๕๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/06/2563 632/63/196 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
33 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 25/05/2563 632/63/189 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
34 จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านพร้อมกรุบังม่าน จำนวน ๒ รายการ 25/05/2563 632/63/188 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
35 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด และหลักนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๓๙+๑๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๓ ต้น 25/05/2563 632/63/195 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
36 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนพร้อมเสา ขนาด ๓ นิ้วx๓ นิ้ว ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอน เดชอุดม-โนนเรียง ที่ กม.๒๑+๒๑๕ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 25/05/2563 632/63/194 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 25/05/2563 632/63/193 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
38 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 25/05/2563 632/63/192 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
39 ซื้อชุดโซฟา ๔ ที่นั่ง หุ้มหนัง จำนวน ๑ ชุด 25/05/2563 632/63/191 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 25/05/2563 632/63/190 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ 21/05/2563 632/63/183 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 21/05/2563 632/63/182 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 21/05/2563 632/63/184 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
44 จ้างเหมาทำการขยายเขตระบบจำหน่ายพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในบริเวณแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/05/2563 632/63/187 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
45 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบ ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ปริมาณงานทั้งสิ้น ๒๔๒,๒๗๐ ตร.ม. 19/05/2563 632/63/181 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 514 รายการ