f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
466 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม-สะพือ ระหว่าง กม.3+500-กม.5+000 30/01/2562 คค 06051/พ.1/e/28/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
467 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.398+662-กม.399+500 และทางหลวงหมายเลข 24 ตอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-อ.เดชอุดม ระหว่าง กม.0+160-กม.1+250 และ กม.1+400-กม.2+500 30/01/2562 คค 06051/พ.1/e/29/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
468 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 24/12/2561 632/62/121 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
469 จ้างเหมาถางป่าไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ป่าไม้-หนองแสง ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐-กม.๓๔+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) 24/12/2561 632/62/119 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
470 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 19/12/2561 632/62/117 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
471 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 18/12/2561 632/62/116 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
472 ซื้อกรวยยาง ขนาด ๔๐x๘๐ ซม. ติดแถบสะท้อนแสงสีขาว พร้อมชื่อหน่วยงาน จำนวน๑๓๐ อัน 18/12/2561 632/62/115 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
473 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้าง ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบ ปริมาณงาน ๓๐๒,๗๗๘.๐๐ ตร.ม. 18/12/2561 632/62/114 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
474 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 18/12/2561 632/62/113 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
475 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 17/12/2561 632/62/111 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
476 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 17/12/2561 632/62/110 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
477 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 11/12/2561 632/62/006 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
478 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 11/12/2561 632/62/101 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
479 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 20 ลบ.ม. 11/12/2561 632/62/100 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
480 น้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร 26/11/2561 632/62/005 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 466 ถึง 480 จาก 514 รายการ