f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
481 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 632/62/099 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
482 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ 26/11/2561 632/62/097 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
483 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 26/11/2561 632/62/096 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
484 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 26/11/2561 632/62/095 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
485 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 26/11/2561 632/62/094 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
486 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 23/11/2561 632/62/093 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
487 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 23/11/2561 632/62/092 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
488 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๒๕๖๒-๓๖ จำนวน ๔ รายการ 23/11/2561 632/62/091 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
489 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ 23/11/2561 632/62/090 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
490 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ 23/11/2561 632/62/089 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
491 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 22/11/2561 632/62/088 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
492 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 22/11/2561 632/62/087 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
493 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ 20/11/2561 632/62/085 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
494 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 20/11/2561 632/62/084 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
495 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 20/11/2561 632/62/083 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 481 ถึง 495 จาก 514 รายการ