f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 19/05/2563 632/63/179 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗ รายการ 19/05/2563 632/63/180 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 19/05/2563 632/63/178 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
49 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวงหลังใหม่ สาย ๒๑๑๒ ตอน หนามแท่ง-โขงเจียม ที่ กม.๑๐๑+๗๐๕ ด้านขวาทาง หมวดทางหลวงโขงเจียม ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/05/2563 632/63/177 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 13/05/2563 632/63/170 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 13/05/2563 632/63/169 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 13/05/2563 632/63/172 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
53 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงโขงเจียม ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงาน ๔๔๗,๙๐๘.๐๐ ตร.ม. 13/05/2563 632/63/174 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
54 ซื้อทราย จำนวน ๒๐ ลบ.ม. 13/05/2563 632/63/173 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
55 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวงหลังใหม่ ปริมาณงาน ๒ หลัง 08/05/2563 632/63/168 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
56 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. จำนวน ๑๖๘ ดวง (แบบบาง) จำนวน ๒๐ โคม 05/05/2563 632/63/167 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
57 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร NPG-67 สีดำ หมายเลข ๗๔๓๐-๐๐๕-๐๐๘๘๙-๕๙ (TGL๓๐-R๑-๐๓-๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน ๒ กล่อง 01/05/2563 632/63/158 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 01/05/2563 632/63/162 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 01/05/2563 632/63/159 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
60 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณลาดข้างทาง สายทางควบคุมของหมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ปริมาณงานทั้งสิ้น ๓๑๘,๓๕๐.๐๐ ตร.ม. 01/05/2563 632/63/160 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 514 รายการ