f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ 01/05/2563 632/63/161 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ 01/05/2563 632/63/163 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
63 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro MFP M๒๒๗ fdw หมายเลข ๗๔๔๐-๐๐๒-๑๒๗๗๙-๖๓ (TGL๓๐-R๑-๐๓-๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน ๔ กล่อง 01/05/2563 632/63/164 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
64 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 01/05/2563 632/63/165 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 01/05/2563 632/63/166 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 30/04/2563 632/63/157 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
67 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๒๙+๖๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 22/04/2563 632/63/150 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
68 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๓๙+๓๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 22/04/2563 632/63/151 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
69 จ้างเหมาถางป่าบริเวณตั้งแต่ขอบไหล่ทาง-สุดเขตทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.๕+๒๐๐-กม.๒๘+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานทั้งสิ้น ๕๙,๐๕๔ ตร.ม. 22/04/2563 632/63/152 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 17/04/2563 632/63/147 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
71 ซื้อแอสฟัลต์ (Hot Mix) (ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒) จำนวน ๒๐ ตัน 17/04/2563 632/63/148 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 17/04/2563 632/63/149 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
73 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร 17/04/2563 632/63/007 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
74 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ 13/03/2563 632/63/122 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 13/03/2563 632/63/121 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 514 รายการ