f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ 13/03/2563 632/63/120 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
77 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าในเส้นทางควบคุมของหมวดทางหลวงบุณฑริก ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงาน ๒๒๐,๐๐๖.๐๐ ตร.ม. 11/03/2563 632/63/119 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 09/03/2563 632/63/117 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 03/03/2563 116 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ 03/03/2563 115 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
81 จ้างเหมาทำการรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ที่ กม.๓๘๓+๔๗๘ ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง-เดชอุดม (บริเวณหน้าการยางแห่งประเทศไทย สาขาเดชอุดม) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/02/2563 632/63/112 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 27/02/2563 632/63/111 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 27/02/2563 632/63/110 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
84 ซื้อต้นไทรเกาหลี สูง ๑.๒๐ ม. จำนวน ๓๐๐ ต้น 26/02/2563 632/63/109 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
85 จ้างเหมาทำการติดตั้งหัวไฟสัญญาณแบบ LED ๓ ดวงโคมพร้อม ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๗๘+๑๖๕ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 26/02/2563 632/63/108 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
86 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 20/02/2563 632/30/63/053 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
87 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงเดชอุดม ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงาน ๓๕๙,๒๒๗.๓๕ ตร.ม. 19/02/2563 632/63/107 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
88 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. ( มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 14/02/2563 632/63/106 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
89 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 14/02/2563 632/63/005 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
90 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 12/02/2563 632/30/63/051 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 514 รายการ