f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุยานพหนะ จำนวน ๔ รายการ 12/02/2563 632/30/63/050 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
92 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 12/02/2563 632/30/63/048 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
93 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๖ รายการ 12/02/2563 632/30/63/042 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ 12/02/2563 632/63/105 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
95 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 11/02/2563 632/30/63/041 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
96 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 11/02/2563 632/30/63/040 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 11/02/2563 632/63/103 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 11/02/2563 632/63/102 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 11/02/2563 632/63/ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
100 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงโขงเจียม สังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๒๑๕,๘๔๗.๓๐ ตร.ม. 07/02/2563 632/63/100 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
101 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๐ รายการ 05/02/2563 632/63/097 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 05/02/2563 632/63/096 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 05/02/2563 632/63/095 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 03/02/2563 632/63/093 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
105 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ชนิดกิ่งคู่) ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ที่ กม.๔๐๙+๑๐๐ (บริเวณเกาะกลางถนน) ปริมาณงาน ๑ ต้น 03/02/2563 632/63/092 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 514 รายการ