f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณลาดข้างทางในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวง ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๒๒๒,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. 31/01/2563 632/63/091 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายกา 31/01/2563 632/63/090 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 24/01/2563 632/63/089 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 22/01/2563 632/63/087 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
110 ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร 22/01/2563 632/63/004 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
111 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในเส้นทางควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบ ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ รวมปริมาณงานทั้งสิ้น ๒๗๓,๙๓๓.๐๐ ตร.ม. 20/01/2563 632/63/086 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
112 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนักจุ ๒๐ กก. จำนวน ๕๐๐ ถุง 17/01/2563 632/63/085 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 17/01/2563 632/63/084 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
114 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๘ ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ระหว่าง กม.๔๑+๔๐๐-กม.๑๐๕+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๓๑๘,๙๔๘.๐๐ ตร.ม. 15/01/2563 632/63/083 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
115 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ รายการ 14/01/2563 632/63/036 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
116 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๑ รายการ 14/01/2563 632/63/035 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
117 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนไดร์สตาร์ท จำนวน ๑ ลูก 14/01/2563 632/63/033 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
118 ซื้อใบตัดคอนกรีต ๑๔ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ 13/01/2563 632/63/081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 13/01/2563 632/63/080 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
120 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 13/01/2563 632/85/63/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 514 รายการ