f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 20/05/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการขยายเขตระบบจำหน่ายพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในบริเวณแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 20/05/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการขยายเขตระบบจำหน่ายพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในบริเวณแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/05/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ ๒ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ไดัรับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๑ ตอน ทางเข้าเดชอุดม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๘๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 12/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอนเดชอุดม-อุบลราชธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.407+543-กม.413+119 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 09/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง-เดชอุดม ตอน 4 ระหว่าง กม.379+968-กม.380-488 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 09/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง-หนองแสง ระหว่าง กม.43+600-กม.44+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 09/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม.1+000-กม.42+222 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 09/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย-บุณฑริก ตอน 3 ระหว่าง กม.72+900-กม.72+901 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 09/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนใหญ่-โขงเจียม ตอน 2 ระหว่าง กม.100+510-กม.100+511 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 09/03/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0101 ตอน เดชอุดม-โนนเรียง ตอน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 40 รายการ