f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63030010003
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง-หนองแสง ระหว่าง กม.43+600-กม.44+600
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 18,500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 09/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ