f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63050017529
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำการขยายเขตระบบจำหน่ายพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในบริเวณแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน ๑ แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 552,262.31 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 20/05/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 06/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ