วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/05/2564 638/35/64/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/05/2564 638/35/64/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 05/05/2564 638/45/64/154 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/04/2564 638/35/64/16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 27/04/2564 638/45/64/150 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 22/04/2564 638/60/64/145 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/04/2564 638/60/64/144 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 20/04/2564 638/45/64/143 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 08/04/2564 638/35/64/15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/04/2564 638/35/64/14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 16/03/2564 638/30/64/00093 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 11/03/2564 638/45/64/124 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/03/2564 638/35/64/12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 04/03/2564 638/60/64/115 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุจราจร จำนวน 20 รายการ 01/03/2564 638/60/64/110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 250 รายการ