วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวสารทางหลวง

 

 

03 มี.ค.
title
โครงการขยาย 4 ช่องจราจร

 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ตอน ห้วยทับทัน-ศรีสะเกษ (ขยาย 4 ช่องจราจร )ด้วยกรมทางหลวง ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร ปี 2563 ในทางหลวงหมายเลข 226 ตอนห้วยทับทัน-ศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณ 700 ล้านบาท??ระหว่าง กม.235+705 (เทศบาลตำบลห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน) – กม.249+500(ตำบลสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย)?? ?? ระยะทางรวม 13.795 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างออกแบบการก่อสร้างโดย สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงควบคุมการก่อสร้างโดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โทรศัพท์หมายเลข 0-4561-1535และโทรสาร 0-4561-3354 หรือทางเฟสบุ๊คเพจ “แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่หนึ่ง กรมทางหลวง”#สายด่วนกรมทางหลวง1586

วีดีทัศน์
title
PR กรมทางหลวง
เตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 62
วีดีโอ
title