วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/05/2564 638/30/64/00105 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 14/05/2564 638/30/64/00104 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/05/2564 638/30/64/00103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 14/05/2564 638/30/64/00102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/05/2564 638/30/64/00101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/05/2564 638/30/64/00100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 วัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 14/05/2564 638/60/64/159 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/05/2564 638/35/64/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/05/2564 638/35/64/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 วัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 06/05/2564 638/85/64/157 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/05/2564 638/60/64/158 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/05/2564 638/60/64/156 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุก่อสร้าง 19 รายการ 06/05/2564 638/60/64/153 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/05/2564 638/35/64/17 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 05/05/2564 638/60/64/152 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,249 รายการ