วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 294 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่างกม.2+471 - กม.2+917 ปริมาณงาน 14 ต้น 25/05/2563 638/-/63/222 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 638/35/63/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 20/05/2563 638/60/63/216 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 20/05/2563 638/70/63/219 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 20/05/2563 638/-/63/217 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 20/05/2563 638/60/63/218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 วัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ 20/05/2563 638/85/63/220 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 20/05/2563 638/40/63/221 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 14/05/2563 638/85/63/214 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/05/2563 638/60/63/215 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 วัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 14/05/2563 638/70/63/213 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 07/05/2563 638/60/63/201 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 07/05/2563 638/45/63/210 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 07/05/2563 638/60/63/204 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 07/05/2563 638/60/63/202 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 796 รายการ