วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/06/2563 638/60/63/235 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
32 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 16 รายการ 05/06/2563 638/40/63/234 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
33 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 05/06/2563 638/40/63/234 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 04/06/2563 638/40/63/228 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
35 วัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 04/06/2563 638/70/63/224 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
36 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 05/06/2563 638/60/63/232 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
37 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 05/06/2563 638/60/63/230 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
38 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 05/06/2563 638/70/63/233 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
39 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 05/06/2563 638/60/63/231 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
40 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 17 รายการ 04/06/2563 638/40/63/228 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
41 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 04/06/2563 638/60/63/225 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
42 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 04/06/2563 638/60/63/225 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
43 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 04/06/2563 638/45/63/229 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
44 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/06/2563 638/60/63/226 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
45 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 04/06/2563 638/40/63/223 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 843 รายการ