วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/05/2564 638/35/64/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2 วัสดุก่อสร้าง 19 รายการ 06/05/2564 638/60/64/153 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) 29/04/2564 ไตมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
4 จ้างเหมาบริการผลิตป้ายฯ จำนวน 1 รายการ 22/04/2564 638/-/64/146 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 20/04/2564 638/45/64/143 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 04/03/2564 638/60/64/118 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 638/40/64/100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 638/45/64/185 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 15/02/2564 638/85/64/97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 638/60/64/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 638/60/64/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 งานจ้างเหมาบริการผลิตป้ายฯ จำนวน 2 รายการ 04/01/2564 638/-/64/64 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
13 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 04/01/2564 638/35/64/6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
14 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 22/12/2563 638/40/64/57 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
15 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 15/12/2563 638/45/64/55 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 103 รายการ