f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
106 07/04/2562 ทำบุญตักบาตร
107 07/04/2562 ร่วมงานรัฐพิธี
108 04/04/2562 พิธีเปิดถนนใต้สะพานข้ามแม่น้ำมูล
109 04/04/2562 มาตรการป้องกันและเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
110 02/04/2562 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
111 29/03/2562 ร่วมพิธีมอบเสื้อ “Bike อุ่นไอรัก”
112 28/03/2562 มาตรการป้องกันและเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
113 27/03/2562 ชี้แจงการรุกล้ำเขตทาง
114 27/03/2562 ปรับปรุงอาคารสำนักงานหมวด
115 25/03/2562 ร่วมใจต้านภัยแล้ง
116 22/03/2562 ซ่อมแซมอาคารบ้านพักราชการ
117 21/03/2562 ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ประจำปี 2562
118 21/03/2562 มาตรการป้องกันและเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
119 14/03/2562 มาตรการป้องกันและเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
120 11/03/2562 “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”