f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
76 03/06/2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
77 03/06/2562 พิธีถวายเครื่องสักการะ และจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
78 31/05/2562 ประกาศกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง น่านน้ำภายใน ประจำปี 2562
79 30/05/2562 ประชุมข้าราชการ
80 29/05/2562 ร่วมแสดงความอาลัย
81 23/05/2562 โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
82 18/05/2562 สวนป่ารุกขชาติ
83 07/05/2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ
84 06/05/2562 ถ่ายทอดสด งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
85 06/05/2562 ถวายภัตตาหารพระสงฆ์อุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
86 03/05/2562 กิจกรรม Kick off
87 02/05/2562 จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศ
88 30/04/2562 พิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน
89 30/04/2562 ประชุมประจำเดือน
90 27/04/2562 จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์